Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Ta del av vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om aktuella händelser.
Generell
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Kurser

Våra föreläsningar

Planerade öppna föreställningar

Medalgon agentur arrangerar följande öppna föreläsningar, sorterat efter bokstavsordning. Föreläsningarna vi arrangerar varierar från termin till termin - de föreläsningar vi har haft under tidigare terminer kan bokas direkt till din arbetsplats.

Vill ni se vilka föreläsningar som finns nära er, se respektive ort. Vill ni boka någon föreläsare till er? Kontakta oss på 08-28 66 90 eller maila till peter.wittorf@medalgon.se.

lecture/course image

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn

Barn beter sig bra om de kan – och de explosiva barnen gör så gott de kan, säger psykologen Ross Greene. Att möta och stötta barn i affekt och samtidigt se till att övriga barn inte far illa kräver sinnesnärvaro, emotionell balans och en stor portion tålamod. Maria-Pia ger dig verktyg för att utveckla din impulskontroll, självkänsla och empati, samt för att hantera stress, oro och konflikter.

"Föreläsningen tog upp alla aspekter av ilska och starka känslor hos barn, saknade inget. Bästa föreläsningen jag varit på, stort tack!"

"Upplyftande, rolig, lättsam, intressant! Bra tips och idéer!
4,8 Betygssnitt senaste föreläsningen

Boka

lecture/course image

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Tack för en otroligt inspirerande föreläsning igår! Vilken erfarenhet och värme du har. Tack för att du bjöd oss på så mycket av ditt liv och din fantastiska erfarenhet! Jag kommer alltid att rekommendera dina föreläsningar! Eva Wessel, Lekskolan i Uppsala

Hjärnforskare höjer nu rösten och pekar ut självkännedom som ett av de viktigaste verktygen för att förebygga och stoppa stress hos både barn och vuxna.

Så vad behöver du veta om stress, om hjärnan och om känslor för att skapa en stressfri och känslosmart förskola? Att det är smart att förstå och kunna handskas med känslor håller du säkert med om, men vad behöver du förstå om dig själv, barnen och andra vuxna för att lyckas? Detta är kanske en av de viktigaste föreläsningarna, både för dig och för förskolan?

 

Boka

lecture/course image

Digitala vär(l)den-med barnen i fokus

Det digitala är fortfarande nytt och outforskat för många av oss. Det gör att verktyg och appar har en tendens att hamna främst i vårt synfält och låter oss vara i digitalt ytflyt istället för i fokus på uppdraget.

Hur kan vi göra barnen till huvudpersoner i vårt arbete på förskolan, där digitala verktyg är ett stöd och inte ett fokus?

Mycket inspirerande och vi fick många konkreta tips på hur man kan arbeta med barnen. Ödmjuk och humoristisk!

Boka

lecture/course image

Föreläsningsserie om ledarskap i klassrummet

Ett unikt tillfälle att på ett sammanhållet sätt erövra värdefulla ledarkunskaper för livet. En utbildning som kommer ge dig en ökad säkerhet som ledare. 

Du har ett ledarskapsyrke

Föreläsningsserie om ledarskap i klassrummet

Sex måndagar kl 15.30 – 16.45

Välkommen till en föreläsningsserie om ledarskap och lärande i skolan, förskolan och fritidshem som ger principer och konkreta exempel utifrån John Steinbergs böcker och observationer om pedagoger som snabbt lyckas skapa en god lärmiljö.
 
Läs mer om innehåll respektive datum! 

Boka

lecture/course image

Förskolebarn som sticker ut

Syftet med föreläsningen "Förskolebarn som sticker ut” är att ge ledtrådar till olika svårigheter (oavsett om de räcker för en diagnos eller inte) för att utifrån dessa ta steg vidare - som att direkt komma igång med att pröva olika grundläggande strategier - utan att tappa tid i väntan på en ev resurs, eller utredning

“...mest pedagogiska föreläsningen jag varit på under alla mina år som lärare...”

Boka

lecture/course image

Hur vi får Hemmasittare att längta till skolan

Antalet elever med omfattande frånvaro, så kallade hemmasittare, ökar för varje år. Som jämförelse motsvarar det den årliga budgeten för drygt 300 grundskolor i Sverige. I föreläsningen beskriver Titti Ljungdahl lyckade projekt som har genomförts i Mölndal för att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till skolan igen.

Titti Ljungdahls förhoppning är att föreläsningen ska ge inspiration och idéer till hur vi förebygger frånvaro och utanförskap och skapar en skola som passar alla. En skola att längta till!

Boka

lecture/course image

Ledarskap i klassrummet-Pedagogisk skicklighet i praktiken

Missa inte Dr John en GURU för många lärare i hela Sverige!
Föreläsningen beskriver pedagogisk skicklighet utifrån hundratals verksamhetsbesök och observationer samt Johns erfarenhet som rektor och fortbildare med ledarskap som specialitet. Handfasta råd som du har nytta av direkt! Kunskaper du inte får via lärarutbildningen

John Steinberg är fil dr i pedagogik, föreläsare och författare till drygt 50 böcker, bl a Ledarskap i klassrummet, Lärarskicklighet och sin nya bok Värdegrundsarbete i praktiken. 

" Min guru!" U Österlindh

Boka

lecture/course image

Lektionsdesign

Hur kan man finna en balans mellan att möta varje elev utifrån olika behov och förutsättningar och att organisera en undervisning för gruppen som helhet?

En lektionsdesign som utformas utifrån tanken om en differentierad undervisning är ett sätt att hitta den balansen. En differentierad undervisning bygger på att redan från början erbjuda fler sätt att engagera elever, fler sätt att träna och lära och fler sätt att visa kunskaper. 

Boka

lecture/course image

Lyckade möten – konsten att hantera svåra samtal och besvärliga personer

Målet med föreläsningen är att du ska få kompetens att hantera möten oavsett vem du har framför dig.

Du får konkreta verktyg, råd och tips som du kan tillämpa direkt efter föreläsningen.

Målgrupp
Alla som arbetar med mänskliga möten har nytta och glädje av föreläsningen – pedagoger, informatörer, handläggare, personal inom vård och omsorg, försäljare, chefer, projektledare och övrig personal som har möten i arbetslivet.

Vanlig reaktion för deltagare som lyssnat på Cecilia: Detta borde alla i personalen lyssna på!

Boka

lecture/course image

Mvh/Livet-Stålmannens pappa 2.0

Fristående fortsättning på på den enormt uppskattade föreläsningen  "Jag är inte Pappa till en Skitunge. Jag är Pappa till Stålmannen", som  handlade om hur han upplever sitt liv som pappa i en familj där ett av barnen har Autism, Tourette, ADHD och Asperger. 

Årets mest spännande föreläsning
​Vad händer med en människa när livet en dag kommenderar Halt och Helt om? 
Med utgångspunkt i sin egen livsresa tar Fredrik upp frågor och erfarenheter om självledarskap och Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Hans erfarenheter som pappa har inneburit  den största utvecklingen och en inre resa som har utmanat hans tidigare sätt att se på livet.

Boka

lecture/course image

Ofrivillig skolfrånvaro

Man räknar med att ofrivillig skolfrånvaro omfattar uppemot 30 000 elever och så många som 23% har haft någon period med svårigheterna. Det är vanligast förekommande i åldrarna 5-6 år samt 10-13 år.

Ofrivillig skolfrånvaro är betydligt vanligare bland elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever med särbegåvning, och beror vanligen på att otillräckliga eller för sena anpassningar har gjorts i skolan. 

Bland yngre barn beror det oftast på separationsångest från föräldrarna

Boka

lecture/course image

Skolframgång i det mångkulturella samhället

Skollagen och majoriteten av den svenska befolkningen är eniga. Unga människor ska oberoende av kön, social bakgrund och etnicitet kunna ha samma framtidsmöjligheter. 

Samtidigt visar utbildningsvetenskaplig forskning på generellt försämrade skolprestationer, ökad skolsegregation och stora skillnader i genomsnittliga betygsnivåer mellan skolor.

Vilka är framgångsfaktorerna i mångkulturella skolor?

Avgörande är inte bara en skolkultur där elever kan vara olika utan även, som Mats Trondman säger i sin sammanfattande analys: att eleverna kan lära sig så att de lär sig att de kan lära sig

Mats Trondman. En forskarståuppare med tusen tungnedslag i minuten, en estradör med socialt hjärta. Det är få talare som kan behandla allvarliga seriösa ämnen med så mycket humor, utan att det blir plumpt.

"En riktig kioskvältare-En tornado av skratt" - Sagt av Rapparen Petter

Boka

lecture/course image

Skulle Du Vilja Ha Dig Själv som Kollega?

OBS! En utmärkt personalaktivitet! Skratta tillsammans åt igenkänning. Öka förståelsen för andras, och ditt eget agerande. Aha, är det så..

Möt Angela Ahola i en mycket underhållande föreläsning om beteenden på jobbet och privat.

En föreläsning som beskriver vilka hysteriska utmaningar det innebär att vara människa och förklarar att det förmodligen inte är ditt fel att det blev som det blev – snarare någon annans.

En varning är dock på sin plats. Föreläsningen riskerar för vissa åhörare att landa i slutsatsen att man faktiskt själv är inblandad i sitt eget liv;...

”Den här föreläsningen borde alla lyssna på!” ”Bland det bästa jag någonsin hört!” ”Jag trodde aldrig att en psykolog kunde vara så här rolig"

 

Boka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!